„ელექტორატის  პროფილი; გამოკითხვის ანგარიში“. (2011–2012).თაობებისა და ღირებულებების კვლევის ანგარიში პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერების მიხედვით. კვლევა დაფინანსებულია ფონდ“ ღია საზოგადოება–საქართველოს“ მიერ. შედეგი: ელექტორატის პროფილი:გამოკითხვის ანგარიში“.თბილისი. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. 2012 (ასევე ინგლისურად)

 

’’საზოგადოებრივი აზრის ბარომეტრი 2009“(2009) მოსახლეობის გამოკითხვა დემოკრატიის,პოლიტიკური ძალების, მმართველობის, საჯარო პოლიტიკისა და ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის თაობაზე. პროექტი მხარდაჭერილი იყო ფონდ“ ღია საზოგადოება–საქართველოს“ მიერ.შედეგი: სუმბაძე ნ.(2009).მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში: სასურველი და რეალიზებული. თბილისი. საზოგადოებრივი  პოლიტიკის ინსტიტუტი. 2010(ასევე ინგლისურად)

 

„საზოგადოებრივი აზრის ბარომეტრი 2008“(2008). მოსახლეობის გამოკითხვა დემოკრატიის, პოლიტიკური ძალების, მმართველობის, საჯარო პოლიტიკისა და ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის თაობაზე. პროექტი მხარდაჭერილი იყო „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ. შედეგი:სუმბაძე ნ. საქართველო აგვისტოს ომამდე და  ომის შემდეგ.საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები:ბარომეტრი 2007 და 2008. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2009. (ასევე ინგლისურად)Sumbadze,N.(2009)Saakashvili in the public eye:What public opinion polls tell us.Central Asian Survey.Vol.No 2,185-197.Sumbadze,N.(2010),Saakashvili in the public eye:What public opinion polls tell us.In:S.Johnes,ed.War and revolution in the Caucasus:Georgia Ablaze. Routledge.(2010)

 

სუმბაძე, ნ. ქალაქი და სოფელი: მოსახლეობის ღირებულებები და პოლიტიკური სიმპათიები. წიგნში: საზოგადოების კვლევის ცენტრი.ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში. თბილისი. უნივერსალი. 2009.გვ.137–154.

 

„საზოგადოებრივი  აზრის ბარომეტრი 2007“(2007) მოსახლეობის გამოკითხვა დემოკრატიის,პოლიტიკური ძალების, მმართველობის, საჯარო პოლიტიკისა და ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის თაობაზე. პროექტი მხარდაჭერილი იყო „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ.შედეგი: Sumbadze N.(2007) Barometer 2007, Electorate: Features and attitudes. Preliminary results of the survey of Georgia s  population, December 1-10,2007.

 

სუმბაძე ნ. საქართველო აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგ.საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები:ბაომეტრი 2007 და 2008. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2009 (ასევე ინგლისურად) 

 

„საზოგადოებრივი აზრის ბარომეტრი 2006“ (2006). მოსახლეობის გამოკითხვა დემოკრატიის, პოლიტიკური ძალების, მმართველობის, საჯარო პოლიტიკისა და ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის თაობაზე.პროექტი მხარდაჭერილი იყო „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ. შედეგები: სუმბაძე, ნ. ბარომეტრი 2006: საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვა. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი. თბილისი. 2006.(ასევე ინგლისურად) Barometer 2006:Internal policy and electorate in Georgia. Policy Documentation center.www.pdc.ceu.hu 

 

„არჩევნები და დემოკრატიული მონაწილეობა“(2004) .მოსახლეობის გამოკითხვა 2004 წლის  28 მარტის არჩევნების წინ.საკუთარი რესურსებით ჩატარებული გამოკითხვა ეხებოდა პოლიტიკური განწყობების შეცვლის,პრიორიტეტების დადგენის და მოსახლეობის მოლოდინების შესწავლას ქვეყანაში ძალაუფლების შეცვლის 100 დღის შემდეგ და მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენის,საპარლამენტო არჩევნების წინ.შედეგი:ანგარიში.

 

„საზოგადოებრივი აზრი თბილისში 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ“ (2003) ღია საზოგადოების ინსტიტუტის  მიერ მხარდაჭერილი კვლევა ეხებოდა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლას არჩევნების გაუქმებული შედეგების შემდეგ. შედეგი: სუმბაძე, ნ.და თარხან–მოურავი, გ.საზოგადოებრივი აზრი თბილისში 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი.თბილისი.2003.(ასევე ინგლისურად). შემოკლებული ვერსია:/ ”NISPAcee News”Bratislava,Volume XI.No1,Winter 2004,pp.1-14.http://www.nispa.sk/files/publications/newsletter/NISPAcee News winter2004.pdf

 

„რეგულარული საპანელო გამოკითხვა“(2002–2003).საპანელო გამოკითხვის ორი ტალღა გამიზნული იყო მოსახლეობის  საქართველოში არსებული სოციალურ,ეკონომიკურ და პოლიტიკური რეალობისადმი დამოკიდებულების შესწავლაზე.პროექტი მხარდაჭერილი იყო ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ. შედეგი: სუმბაძე ,ნ და თარხან–მოურავი, გ.“პოლიტიკური ცვლილება და საზოგადოებრივი აზრი თბილისში 2002–2003.“ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი.თბილისი 2003. (ასევე ინგლისურად)http://pdc.ceu.hu/archive/00001417/01/Panel june English.pdf

 

„დემოკრატიული მონაწილეობა და თვითმმართველობა“ (2002). საკუთარი რესურსებით შესრულებული გამოკითხვა ეხებოდა ხმის მიცემის მოტივების, პოლიტიკის და დემოკრატიისადმი დამოკიდებულების დადგენას, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობასთან დაკავშირებულ მოლოდინებს და და მოსახლეობის პოლიტიკური მონაწილეობის სახეებს.შედეგი: ანგარიში.