თანამშრომლები

ნანა სუმბაძე,თანადირექტორი.დოქტორის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში/ლეიდენის უნივერსიტეტი/

გიორგი თარხან–მოურევი,თანადირექტორი.

კვლევითი გუნდი

მაია მაისურაძე,მაგისტრის დიპლომი ფსიქოლოგიაში(თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტი)

ანასტასია ქიტიაშვილი.მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიურ კვლევაში(ედინბურგის უნივერსიტეტი) ,დოქტორის ხარისხი ფსიქოლოგიაში (დ.უზნაძის სახ.ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი)

ეკატერინე ფირცხალავა.დოქტორის ხარისხი ფსიქოლოგიაში (თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტი/

თამარ მახარაძე.დოქტორის ხარისხი საჯარო პოლიტიკაში (ილიას უნივერსიტეტი)

ირინე ჟვანია.დოქტორის ხარისხი ფსიქოლოგიაში (თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტი)

თამარ აბაშიძე.დოქტორის ხარისხი ფსიქოლოგიაში.(დ.უზნაძის სახ.ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი)

ინსტიტუტს ყავს ინტერვიუერთა ჯგუფი.

 

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი

თბილისი ჭავჭავაძის გამზ.10,VI შესასვლელი.
საფოსტო მისამართი:0102 თბილისი  ს.ყ.25
ტელ/ფაქსი:2220060;2912743
ელ.ფოსტა:ips@ips.ge